http://www.mnp.am  

"Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ-ի կազմում գոյություն ունեն ութ տարբեր հիմնարկներ, որոնք գտնվում են հանրապետության տարբեր մարզերում: Հիմնարկներից յուրաքանչյուրն ունի բնապահպանական մեծ նշանակություն եւ կարեւոր դեր է կատարում Հայաստանի արժեքավոր եւ հազվագյուտ բուսատեսակների պահպանման եւ վերարտադրման գործում:

 

<<ԷՐԵԲՈՒՆԻ>> ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼՈՑ
<<ՈՐԴԱՆ ԿԱՐՄԻՐ>> ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐ
<<ՋՐՎԵԺ>> ԱՆՏԱՌԱՊԱՐԿ
ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ <<ՍՈՃՈՒՏ>> ԴԵՆԴՐՈՊԱՐԿ
ԲԵՐԴԻ <<ՍՈՐԱՆՆԵՐ>> ԴԵՆԴՐՈՊԱՐԿ
ԻՋԵՎԱՆԻ ԴԵՆԴՐՈՊԱՐԿ
ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԴԵՆԴՐՈՊԱՐԿ